Jaartraining "LUISTEREN NAAR BINNEN" | Praktijk voor BewustzijnsOntwikkeling - Gonny Bouwhuis

Jaartraining “LUISTEREN NAAR BINNEN”

Op weg naar je Essentie.

Kom vrijblijvend een kijkje nemen op de introdag
van de jaartraining “Luisteren naar binnen” op het prachtige domein van De Stiltehoeve in Damme.

Op zondag 11 juni vanaf 10u!

Je kan een hele dag intens ervaren waarrond we in een vaste groep een jaar werken.


Een jaar lang lifecoaching “LUISTEREN NAAR BINNEN”

De jaartraining “Luisteren naar binnen” is een intens coaching traject in groep waar je op je eigen tempo en onder deskundige begeleiding alles kan ontdekken.

We maken een stevige tocht: met een vaste groep gaan we via verdiepend proceswerk op zoek naar wie en wat we werkelijk zijn. ”

Wil je weten waar je verborgen kwaliteiten liggen?

Wil je ontwikkelen wat verborgen was en de weg vrij maken voor een bewuster en intenser leven?

Herval je steeds in dezelfde patronen die je ongelukkig maken en wil je meer levensvreugde ervaren, meer stromende energie vrijmaken om sterker in het leven te staan?

Verlang je naar diepe verbondenheid met mens en natuur?

Hoe?

We werken het hele jaar door in 10 blokken (telkens van vrijdagmiddag 15u tot zaterdagmiddag 17u, met vier keer drie uur om te werken), met een gemotiveerde groep mensen die vrij genoeg zijn om te kiezen voor verdere verdieping in zichzelf, om méér van dat zelf op te delven, om dichter te komen bij wie ze écht zijn, mensen die bereid zijn zichzelf onder ogen te komen, in liefde, ook naar de eigen oordelen toe, mensen die er zin in hebben. We verblijven op de prachtige locatie van De Stiltehoeve ‘Metanoia’ in Damme.

De zoektocht

kring
We gaan samen op zoek naar je Onbewuste Kleine Zelf (Soulchild) en verkennen je bewuste en onbewuste reactiepatronen. Door in een veilige groep deze ontmoeting te onderzoeken, te begrijpen en te omarmen zak je als het ware door je eigen verdedigingsmechanismen heen en sta je authentieker en autonomer in je eigen leven. Dat is dan ook het doel van deze jaartraining: terugvinden wie en wat je écht bent, je Essentie.

Het Onbewuste Kleine Zelf (Soulchild) verkennen betekent ook onderbewuste beperkende overtuigingen, vermijdingsgedrag opsporen, reactiepatronen ontdekken die je ontwikkeld hebt om negatieve ervaringen van vroeger (zoals afwijzing, negatie, niet gezien, gehoord, begrepen worden) niet te voelen.

In al die ervaringen zit pijn opgesloten. Dat opgesloten zijn en houden vraagt veel energie en belet je om voluit te leven, je te ontplooien, vrij relaties aan te gaan … kortom: voorbij je ego je ware natuur te ervaren.

Bovendien worden al deze verstopte stukjes van jou netjes op z’n plaats gehouden door een corrigerende stem binnenin. Wij noemen dat superego! Dit deel oordeelt, veroordeelt, keurt af, projecteert, vertelt je haarfijn waar je weer de mist in ging, dat het nooit wat met je wordt, of juist dat jij toch wel de slimste, sterkste, mooiste, handigste bent en al de rest zijn prutsers. Het is die stem binnen in jou die je weerhoudt om je echt te verbinden, om mededogen te voelen, om mild, zacht, aardig en stevig te zijn, authentiek en autonoom te zijn, kortom je ‘essentie’ of ‘ware natuur’ te Zijn.

Ook dit deel in jou gaan we exploreren en je leert je ertoe verhouden op een gezonde, niet belemmerende manier.

Door aanwezige aandacht te oefenen kunnen we steeds meer blijven bij wat we ervaren, zonder inmenging, correcties en oordelen. Want samen met deze aandacht ontwikkelt zich het vermogen om Soulchild en Superego te onderscheiden van wie en wat je écht bent, je Essentie.

Life wants to know about itself and it sends us out.

Niets moet weg, we omarmen álles, ook je verzet, je onhebbelijkheden, je (voor)oordelen, je geheimen, je eigen onbekende, je schaduw.

Door in de onmiddellijkheid (het Nu) naar binnen te luisteren én te ervaren kom je op een directe manier in contact met je geschiedenis.

Dat is helemaal anders dan wanneer je het er over hébt. In plaats van mentaal en emotioneel over je verleden te praten, erváár je wie je bent geworden door je reacties op je omgeving vroeger. Je erváárt je persoonlijkheid, je ego.

Dit ego is onder andere de interactie tussen soulchild en superego. In ons dagelijks leven vallen we er meestal mee samen dus dan is dat onbewust.

Onze reacties op het gebeuren in het nu zijn meestal niet in proportie met het gebeuren zelf. Hierin worden onverwerkte kindstukken zichtbaar. Het superego reageert weer op je reactiviteit. Dit is de genoemde interactie.

jaartraining lifecoaching

De voorbereiding

Als voorbereiding op de training starten we met een ACT-Meting.
ACT staat voor Analytical Competence Tools, een model om je persoonlijkheidsontwikkeling te meten (ontwikkeld door Ed J Baas). De meting is gebaseerd op de dieptepsychologie van Jung en op een aantal eerder ontwikkelde persoonlijkheidstests.

ACT legt zowel aangeboren als aangeleerde kwaliteiten bloot. Het toont ook welke kwaliteiten je hebt ontwikkeld tot competenties, en welke niet. Als je voor een aangeboren kwaliteit te weinig kansen hebt gekregen om die te ontwikkelen, ga je dat compenseren: je gaat andere competenties – moéten – ontwikkelen. ACT toont ons die ook. Zo ga je zien waar je stressgevoelig bent en waar niet.

Meteen wordt ook zichtbaar welke overtuigingen je intern hebt opgebouwd en dus wat je bouwstenen zijn voor je zelf- en mensbeeld. .
Het resultaat van de meting geeft ons veel inzicht. Het geeft jou en ons dus een flinke voorsprong als we samen aan het werk gaan. En natuurlijk krijg je zelf ook een rapport van je meting!

Bij proceswerk neem ik je ACT-resultaat mee ter begeleiding van mijn vragen en interventies.

Wie al een ACT-meting bij mij of ergens anders gedaan hebben in de laatste twee à drie jaar hoeven de meting uiteraard niet opnieuw te doen, dan valt deze kost weg.

Mijn motivatie

Vanuit mijn praktijkervaring blijkt dat dit thema – van soulchild, superego, ego en het bewuste midden – in elke begeleiding centraal staat. Zo ook op mijn eigen levensweg!

Individuele therapie als traject is een prachtige voorbereiding om in het groepsproces te stappen. Het zich ontvouwende proces verdiept zich effectief door de meerwaarde die een vaste veilige groep biedt.

Immers, een groep staat voor je “gezin van herkomst”, daar waar je egostructuren zich gevormd hebben. Je staat dus oog in oog met je verleden, door middel van je projecties op je omgeving.

Door in een veilige groep deze ontmoeting te onderzoeken, te begrijpen en te omarmen zak je als het ware door je eigen verdedigingsmechanismen heen en sta je authentieker en autonomer in je eigen leven.

Zelf heb ik in vele groepen deze meerwaarde mogen ervaren.
Daarom bied ik deze intensieve jaartraining “Luisteren naar binnen – op weg naar je Essentie”, aan.

Voor wie?

Voor gemotiveerde mensen dus.
Je hebt dan al ervaring in therapie en lichaamswerk, of je gaat al het bewustwordingsproces aan. Let wel: dit is geen absolute voorwaarde. Bij twijfel hierover, en ook voor hen die ik nog niet persoonlijk ken, wil ik graag eerst een intakegesprek.

Je wil het engagement aangaan met jezelf én met de andere groepsleden, want de groep is alleen de groep als iedereen er elke keer is. Er wordt op je gerekend als je “Ja” zegt, als je kiest voor jezelf.
Dan heb je een Plek.

In een groep is er altijd een bepaalde dynamiek, voor iedere deelnemer wordt de groep een soort van ‘systeem van herkomst’, je vindt als het ware je ‘familieleden’ terug in de groep. Dat is een belangrijke meerwaarde, omdat je op die manier veel meer getriggerd wordt in je oude oplossingen en overlevingspatronen, die zich uitdrukken in je gedrag naar de anderen en naar de trainers.
Dat is ons ‘materiaal’ kan je zeggen, en daar moet je klaar voor zijn, zin in hebben, bereid voor zijn.

Dus als je vast zat/zit, je eigenlijk alles hebt om gelukkig te zijn, en je het toch niet bent, als je je bedrukt voelt, niet vrij om je te uiten, om eerlijk jezelf te zijn, als je …. Bel me gerust om jouw thema of problematiek met me te bespreken als je twijfelt of je in aanmerking komt voor deelname.

Praktisch

destiltehoeveDe groep bestaat minimum uit 12 en maximum uit 18 mensen.
Ter ondersteuning van je proces in de groep kan het nodig zijn om tussentijdse individuele sessies te plannen.

We werken tien blokken van vier dagdelen, telkens van vrijdagmiddag 15u tot zaterdagmiddag 17u, met vier keer drie uur om te werken.

We zitten op de prachtige locatie van

De Stiltehoeve ‘Metanoia’ BZN
Waterhoek 2
Moerkerke Damme.
Tel: 050 70 21 00

2017 en 2018

Vrijblijvende introductiedag (neem je vrienden mee!) op 11/06/2017 van 10.00 tot 17.00 (in de Stiltehoeve)
06+07/10/2017
10+11/11/2017
08+09/12/2017

05+06/01/2018
02+03/02/2018
02+03/03/2018
30+31/03/2018
27+28/04/2018
25+26/05/2018
07+08/09/2018

Prijs:

De Jaartraining kost 1995,00 euro.
Als je inschrijft en betaalt voor 15 juli 2017 kan je genieten van een Early Bird korting (5%). Dan betaal je nog 1895,00 euro.
De prijs omvat de trainingen en materiaal.
De accommodatie is apart en te regelen met de Stiltehoeve. Voor meer info ivm de verschillende logeerformules kan je terecht op de website van de Stiltehoeve. Het eten is vegetarisch en biologisch, de bedden zijn goed en alles is erg verzorgd.

De introductiedag is gratis, alleen de lunch is voor eigen rekening (ong. 20,00 euro)

Indien je nog geen ACT-meting liet uitvoeren, betaal je eenmalig 235,00 euro voor deze analyse.

Alle prijzen zijn inclusief btw.

Inschrijven

Inschrijven via Gonny bouwhuis. Je inschrijving is bevestigd na het storten van een voorschot van 500,00 euro op BE87063066877794 van Gonny Bouwhuis met vermelding van “voorschot Jaartraining ’17/’18” en je naam.
Het resterende saldo van 1495,00 euro dient gestort te zijn voor 01/09/2017.

Early bird korting

Als je het resterende saldo betaalt voor 15/07/2017 dan krijg je 5% korting op je totaalprijs. Je hoeft dan naast het voorschot nog slechts 1395,00 euro te storten.

Tijdelijke promo:

Als je deelneemt én je brengt een nieuwe deelnemer mee dan krijg je 20% korting op je eigen jaartrainings-kost, bovenop de Early Bird korting van 5% áls je op tijd je voorschot/of het hele bedrag betaalt.

Annulatie:

Bij annulatie voor 01/08/’17 krijg je het reeds gestorte bedag (voorschot of early bird prijs) – 50,00 euro administratiekosten volledig terug.
Bij annulatie na 01/08/’17 krijg je de helft van het reeds gestorte bedag terug.
Bij annulatie na 01/09/’17 kunnen we je niets terug betalen.
Ben je plots verhinderd om de training bij te wonen en wil je annuleren? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Gonny. Dan kan er samen naar de beste oplossing gezocht worden.

Neem contact op met Gonny Bouwhuis voor meer info, inschrijvingen of vragen!
gonny@bewust-zijn.be
+32 485 85 00 69
+32 9 227 25 44