School Voor Relaties | Praktijk voor BewustzijnsOntwikkeling - Gonny Bouwhuis

School Voor Relaties

Vanaf september 2019 ben ik verbonden met de School Voor Relaties als trainer, samen met Patricia van Lingen. Patricia heeft de School Voor Relaties in 2010 opgericht en gemaakt tot wat ze nu is.

Vele honderden vrouwen, én mannen, hebben zichzelf weten te transformeren in hun relaties, door de SVR programma’s te volgen, en zijn daardoor een stuk steviger en gelukkiger in hun relatie-leven geworden.

Ik voel me op mijn plek in de School Voor Relaties en ben blij dat ik me ook langs deze weg verder kan ontwikkelen.

Ik heb de School voor Relaties sinds sinds begin 2018 leren kennen als een prachtige plek om jezelf als vrouw (en man) te ontplooien. Een plek om jezelf te bevrijden van oude imprintpijnen. En te worden in relatie tot jezelf en anderen tot degene die je bedoelt bent om te Zijn.

Een steeds groeiende groep vrouwen in “sisterhood” die weer verder kunnen met hun eigenste leven met minder ballast van oude overtuigingen en patronen.

Je krijgt veel inzichten en nieuwe tools om je behoeften te leren kennen en er beter over te communiceren met jezelf en de ander. Tools om met innerlijke en uiterlijke conflicten om te gaan, om weer lief voor jezelf te zijn, je hart open te houden naar de ander, om je ergernissen onder de loep te nemen en te ontdekken wat deze over jezelf vertellen…

De School is zo succesvol omdat er echt zoden aan de dijk worden gezet en sinds de start van de SVR hebben zóveel vrouwen de opéénvolgende modules doorlopen dat de School aan uitbreiding toe is. Daarvoor ben ik ondertussen opgeleid als trainer voor de SVR.

Nieuwsgierig geworden?

Alle details en ook alle data van de modules zijn op de website ven de School voor Relaties terug te vinden.

Wees er snel bij want de groepen zitten razend snel vol!