Coaching | Praktijk voor BewustzijnsOntwikkeling - Gonny Bouwhuis

Coaching

Ik ken eigenlijk geen levensterrein waar ik niet af en toe iemand of iets (boek, internet…) raadpleeg voor informatie, advies, richtlijnen, recepten, feedback.
Het nodig mogen hebben van een ander vind ik een hoog goed. In tegenstelling tot wat velen me willen doen geloven, namelijk dat nodig hebben, afhankelijk zijn van elkaar een kwalijk iets is.

Interdependency, co-dependency, zijn begrippen waar nog veel weerstand op zitten.
We doen het wel zélf en alleen! Nodig hebben is voor watjes, dan zit er een steekje los.
Coaching is gelukkig nu een algemeen aanvaard begrip en wijdverspreid fenomeen binnen de hulpverlening.
Zolang het coaching heet is het oké, het woord therapie nog steeds heel wat minder.
Coaching is rationeel, van A naar B, lineair, mannelijk, controleerbaar.
Therapie is emotioneel, irreëel, procesmatig, vrouwelijk, mee-anderend, vraagt om overgave.
Zo wordt er tenminste over gedacht!

In de Praktijk is het echter anders, dat weet je als je al bij een ‘goeie’ coach bent geweest.
Deze ‘goeie’ coach neemt je ahw bij de hand van het ene gebied naar het andere en terug.
Daar waar je in je eentje de innerlijke brug niet meer weet kan de coach je daarbij tijdelijk helpen, tot je het zelf weer overneemt.
De scheidslijn tussen de twee is uiterst dun maar kan voelen als een dikke muur!

Coaching wordt meestal gebruikt voor het “werkveld” en therapie voor het persoonlijke veld.
Natuurlijk is het de persoon die in het werkveld vastloopt. Dus een goeie coach moet ook een therapeut zijn en andersom.
Want ook de therapie moet de cliënt handen en voeten aanreiken om zijn leven in het hier en nu weer op de rails te krijgen.
Elk Coachingstraject begint met de ACT-meting.

Voor wie?

Of je nu CEO, manager, bediende, arbeider, zelfstandige, ambtenaar, huisvader/-moeder, kunstenaar, werkzoekende, student bent of een hoge leef-tijd hebt… man of vrouw, we zijn allemaal Mens. En als Mens draaien we af en toe (goed) vast in de thema’s van het leven en werk.

Wij ontvangen je met een open mind en een groot hart, gaan “de reis” naar binnen samen met jou aan, duiken onder in de stroom. Daar is het donker en onbekend én toch van jezelf, daar vinden we de parel die je bent, je essentie, dwars door het landschap van je ego-zelf heen. En zo kom je terug aan de oppervlakte in het Leven zelf. Waar de integratie is, waar je de hardnekkigheid van je patronen tegenkomt maar ook!!! je nieuwe overtuiging dat jij het verschil kunt maken tussen toen en nu, traag en gestaag, zo gaat bewust-zijn.

Het Doel

Je steeds minder van hetzelfde zien doen en steeds meer van je oorspronkelijke unieke zelf meemaken.

“Als je minder doet wat je deed krijg je ook minder van wat je kreeg.”

Praktisch

We beginnen met een intakegesprek van vijf kwartier, beslissen dan of er een traject volgt en welke formule het best bij je hulpvraag past. Of we zoeken een andere hulpverlener die beter bij jou of je hulpvraag past. Ook het ritme van de sessies wordt afgestemd op je behoefte en mogelijkheden.

Wens je meer info? Neem dan contact op met Gonny

“Zelfreflectie is de doorway naar in-zicht en uit-zicht, zet je zelfbeeld in zijn ware perspectief.”