Hoe? | Praktijk voor BewustzijnsOntwikkeling - Gonny Bouwhuis

Hoe?

De Relatie en de Methodieken.

gonny-bouwhuis-bewustzijn
Elk levensthema valt of staat met de Relatie van jou met iets of iemand anders. Met andere woorden, hoe je iets ervaart hangt af van hoe je je tot iets verhoudt.

Als je voor iets van je levensthema’s nu hulp zoekt bij ons (of ergens anders) stap je mét je thema opnieuw in een Relatie.

Dus ook daarin zal hoe je je tot je thema verhoudt, meekomen.

In dat opzicht ben ik als je coach/therapeut/trainer een representant van jouw wereld. Je gaat dan op mij projecteren wat je op je omgeving projecteert en waarin je dus vast kwam te zitten. Lees mijn blogpost “Het projectiemechanisme” voor meer details hierover.

Dit is een belangrijk gegeven binnen de hulpverlening waar serieus rekening mee wordt gehouden in onze Praktijk voor BewustzijnsOntwikkeling.

Dus de Relatie tussen jou en mij is het hoofdaspect van ons werk. Nu speelt dat minder op de voorgrond bij Coaching dan bij Therapie.

Daarnaast staan mij eigen gemaakte methodieken en levenservaring tot mijn beschikking (zie verder mijn CV).

Methodieken zijn meestal ondergeschikt aan het gesprek en de relatie, maar het kan zijn dat je juist voor een methode komt en dat is ook goed.

Meditatie en Inquiry

zen-zijn

Mindful zitten (meditatie) als belangrijkste methode om je aandacht te trainen van je hoofd-activiteit naar je lichaamsgewaarwording, beginnend in je buikcentrum.

Gaan zitten!, pas op de plaats maken, ruimte creëren om te voelen en aandacht te hebben voor wat je mist!= naar je blinde vlekken kijken.

Inquiry (zelfonderzoek) is onze belangrijkste methode om je aandacht te begeleiden naar je innerlijk zelf.

Via Inquiry, samen met de support van een stille getuige, kun je je zelf die exclusieve, aanwezige aandacht geven en krijgen van de ander.

Wat je misschien je hele leven al zolang mist en waarvoor je hemel en aarde beweegt om het te krijgen, hier ligt het, voor het oprapen. Zo eenvoudig dat we het niet zien, tot iemand het je toont!

En zo kom je langzaam aan in contact met je innerlijke realiteit en kwaliteiten die je wel wist zijn maar waar je niet bij kon.

En dan ontdek je, nee je erváárt, dat je niet bent wat je dácht dat je was!

life is not a problem to be solved, but a mystery to be lived