Belevings-Psychotherapie | Praktijk voor BewustzijnsOntwikkeling - Gonny Bouwhuis

Belevings-Psychotherapie

Je bent welkom met alles wat er is. Het maakt niet uit wat je problematiek, je achtergrond of je context is. Ik ga er van uit dat alle antwoorden die jij nodig hebt in jou liggen. Ik ga met je op pad om ze te vinden. Zo heb ik het zelf ook gedaan en doe ik het nog. Ik kan een gids voor je zijn op jou pad, enkel omdat ik zelf ben/word gegidst.

Een spiegel zijn waar je niet eerder werd gespiegeld.Om te worden wie je al bent, altijd al was en zult zijn.

 

gespiegelde bergen

Via lichaams-, emotionele- en mentale bewustwording ga je jezelf meer ervaren. Dit bewustzijn groeit door middel van de relatie met de therapeut. Hierdoor komen je denken, voelen en handelen weer op één lijn, net zoals toen je klein was. Dan heb je weer méér van jezelf tot je beschikking om de juiste antwoorden te vinden op situaties in je zelf en je leven, daar waar je nu vastloopt in oude reactiepatronen. De echo’s van je verleden! Zo leer je langzaam maar zeker responsief te worden in plaats van reactief.

Ik gids je op basis van mijn rijk gevarieerd leven en een scala aan opleidingen en scholing, zie verder mijn CV.

Je verleden ligt vóór je in plaats van achter je.
Wie zijn verleden niet verwerkt is gedoemd om er door ingehaald te worden.

“Dat wat er niet is, is even aanwezig als dat wat er wel is…”

Wat kan therapie voor je doen?

Een burn-out, een ontslag, conflictsituaties op werk en persoonlijk vlak, een trauma, posttraumatische stress, een ziekte, een overlijden, echtscheiding & relatieproblematiek, verlieservaringen, depressie, oningevulde behoeften, oud zeer, onvermogen om het dagelijks leven vorm te geven, psychosomatische klachten, zingevingsvragen, problemen naar aanleiding van nieuw samengestelde gezinnen…kunnen je doen besluiten om professionele hulp te zoeken.
Wij vertrekken in onze therapieën vanuit een gezondheidsmodel waarbij we de innerlijke helingsprocessen van mensen mobiliseren, ondersteunen en versterken.

Hoe werkt het?

IMG_0813_2736

In het therapeutisch proces exploreren we samen de pijnpunten en gaan we op zoek naar bronnen van weerbaarheid, energie en veerkracht in jezelf en in je omgeving.
Door onder meer erkennend en actief te luisteren naar je kracht en je kwetsbaarheid, kan je levensverhaal zich ontvouwen in al haar dimensies.

De basishouding is voor elke therapeut: respect voor jou als persoon, met erkenning van al jouw emoties en gedachten. Hiermee willen wij een veilige bedding creëren voor jouw proces. 

Elke persoon is uniek! 
Er is niet één benadering, weg of aanpak die voor iedereen werkzaam is.

Praktisch

Elk therapietraject begint met de ACT-meting.
We beginnen met een intakegesprek van vijf kwartier, beslissen dan of er een traject volgt en welke formule het best bij je hulpvraag past. Of we zoeken een andere hulpverlener die beter bij jou of je hulpvraag past. Ook het ritme van de sessies wordt afgestemd op je behoefte en mogelijkheden.

Wens je meer info? Neem dan contact op met Gonny