Relatietherapie | Praktijk voor BewustzijnsOntwikkeling - Gonny Bouwhuis

Relatietherapie

Alles is relatie! Met jezelf, met elke ander, dichtbij en veraf, met je huisdier, je tuin, je spullen, met de Aarde, met Essentie… Ben je je bewust hoe je je er toe verhoudt?
Waar loopt het soepel en waar niet? Struikel je steeds over dezelfde issues? Beland je in conflicten die je helemaal niet wilt? En niet begrijpt?
Je neemt je elke keer weer voor om er niét meer over te vallen en, lap, daar gaan we weer…
Herkenbaar?

Sinds de start van mijn Praktijk voor BewustzijnsOntwikkeling in 2003, stap ik ahw “mee” in de relatie, met jezelf en met de ander, en onderzoek samen met jou/jullie waar de achterliggende thema’s over gaan, vandaan komen en of we de spanning er kunnen uit losmaken.
Vaak vinden we de thema’s in de vroege jeugd terug, hoe je toen op situaties hebt leren reageren doe je dat nu nog steeds, alleen, meestal onbewust.
In de Praktijk worden we ons dit béwust, gaan we de gevoelens aan die daar in vastzitten.
We kijken in de ogen wat er speelt en leren dat te vertrouwen in plaats van het nog langer te vermijden vanuit angst voor verlies van Liefde.

Zo’n proces met een therapeut vraagt een diep commitment van alle partijen.
Wat in vele levens-/relatie jaren vastgroeit wrik je natuurlijk niet zomaar los in een paar sessies. Er dient een diepgaand transformatieproces plaats te vinden waarbij hoofd, hart en lichaam betrokken moet zijn.
Onze gedragsaansturing komt uit het onbewuste, met het béwuste heb je daar geen directe toegang en dus zullen we bij het gedrag, in het hier en nu, beginnen, vandaaruit komen we bij emoties en gevoelens die daar spelen en vandaar belanden we bij onze overtuigingen, normen en waarden.
We leggen alles onder de loep, we noemen een koe een koe, en openen de taboes.

Én we houden het “licht”!
We houden het verborgene “tegen het licht” waardoor het zichtbaar wordt en we houden “het licht in de hand”, we zullen de vinger leggen op de oordelen die we hebben en ze dan ont-mijnen, waardoor de situatie weer “lichter” wordt.