ACT | Praktijk voor BewustzijnsOntwikkeling - Gonny Bouwhuis

ACT

actme

Analytical Competence Tools, een hele mond vol, dat betekent ACT.
Het model om je persoonlijkheidsontwikkeling te meten is ontwikkeld door Ed J Baas (ik leerde hem kennen in de Ridhwanschool van A.H.Almaas) in Ned., gebaseerd op de Jungiaanse dieptepsychologie, en een aantal eerder ontwikkelde persoonlijkheidstest-modellen.

ACT legt aangeleerde en aangeboren kwaliteiten bloot en hun al dan niet ontwikkelde competenties. Het laat ons zien waar je stressgevoelig bent en waar niet, wat je als kind hebt moéten ontwikkelen aan kwaliteiten en competenties ter compensatie van het tekort aan kansen om je aangeboren kwaliteiten en hun competenties te kunnen ontwikkelen.
Meteen wordt dan zichtbaar welke overtuigingen je intern hebt opgebouwd en dus wat je bouwstenen zijn voor je zelf- en mensbeeld.
Wat je hebt moéten ontwikkelen vormt de basis voor je overlevingspatronen, voor je egovorming.
En zoveel meer… ( meer info via www.actme.nl)

Het resultaat van de meting geeft ons veel inzicht in jou en dus een flinke voorsprong als we samen aan het werk gaan. En natuurlijk krijg je zelf ook een rapport van je meting!
Bij proceswerk neem ik je resultaat mee ter begeleiding van mijn vragen en interventies.
Degenen die al een ACT-meting bij mij of ergens anders gedaan hebben in de laatste twee à drie jaar hoeven hem niet weer te doen dus dan valt die kost weg.

ACT laat ons in één klap zien waar je jezelf hebt verlaten en hebt proberen worden wat je al was maar niet kon zijn.Daar haken wij terug aan.

Het is zoals de fabel van die “Opa die gaat wandelen met zijn kleinzoon. Plots gaat opa zitten op een boomstronk met zijn handen in zijn hoofd.

“Wat is er opa?” vraagt de kleinzoon.
“Jongen, er zijn twee wolven in mijn hoofd, die vechten.”
“En wie gaat er winnen opa?”
De wolf die ik het meeste voed mijn jongen.”

Wat je aandacht geeft groeit. Via ACT kunnen wij aandacht geven aan wat je vroeger, in je kindertijd, te weinig kreeg.

Wat is nu eigenlijk bewust en onbewust zijn?

Ik maak graag de vergelijking met ons lichaam. Er vinden veel processen plaats waar we geen weet van hebben, die voltrekken zich dus onbewust, ze ontglippen aan onze bewuste aandacht. Denk daarbij aan je stofwisseling, bloedsomloop, spierstelsel, lymfevaten… Onze ademhaling zijn we ons soms min of meer bewust maar meestal is onze aandacht daar maar heel kort. Met onze hartslag idem.

ACT Analytical Competence Tools, meten en coachen.

Voor individuen en organisaties. The Circle of Chance (Zelfreflectie, Bewustwording, Beslisruimte, Verantwoordelijkheid, Zelfreflectie…) binnen de filosofie van Human Being Management (HBM), om je bewustzijn en zelfreflectie te vergroten.

Waar staat ACT® voor?

ACT® staat voor de Analytical Competence Tool: een psychometrisch instrument dat in zeer korte tijd (12 min) jouw werkelijke talenten meet en ontwikkelpotentieel helder maakt.

ACT® werkt met beelden en daaarin zit het grote verschil met de andere “competentie meetinstrumenten. Ïedereen kent de uitspraak dat beelden “meer zeggen dan duizend woorden”. Je onbewuste aansturing wordt meer duidelijk door gebruik van beelden en dus door gebruik van ACT®.

Door de combinatie tussen competentie tekst (die iedereen hanteert) en beelden (uniek voor ACT®) kunnen wij iets zeggen over de wijze waarop iemand cognitief zijn kwaliteiten beoordeelt en hoe dezelfde persoon onbewust daar over voelt.

Wat maakt de ACT®Meting uniek?

Door de beelden! Maar dat niet alleen. Onderzoek, Ontwikkeling en Literatuur vormen het unieke fundament onder de ACT® rapportages. Deze zijn helder, in de roos en uitgebreid. Je krijgt dus bij een kortdurende meting een maximaal effect rapportage omdat bewust en onbewust ‘bij elkaar komen’.

Wat levert het dan op?

Je krijgt zicht op de dingen die je ‘voor de buitenwereld’ doet (aanpassing), of de dingen die je ‘over de top doet’ (schaduw) of zaken die je nog niet doet maar waarvan we zeggen “ontwikkel maar niet, dat gaat je teveel kosten” (terecht onbenut). Dat is nieuw en alleen bij ACT! Je hoeft niet alles te kunnen want sommige kwaliteiten kosten je energie.

En daarnaast natuurlijk, wat iedere consultant kan en doet met een competentietool; je kwaliteiten en ontwikkelpotentieel benoemen. Maar da’s niet de kunst. De kunst is onder je bewustzijnsniveau te kijken en dat kan alleen met heel specifieke beelden, de symchetypische beelden van ACT®.

Human Being Management (HBM)

HBM (Human Being Management) is een management filosofie die uitgaat van de gehele mens die gedreven wordt door zowel bewuste als onbewuste motieven. De kracht van HBM ligt in het feit dat zij de onbewuste motieven zichtbaar kan maken, waardoor een onderscheidend vermogen ontstaat tussen je persoonlijke natuurlijke kwaliteiten en je aangepaste kwaliteiten. Deze worden gemeten via ACT®, een speciaal hiervoor ontwikkelt instrument.
architect

Je bent de architect van je innerlijk landschap