Coaching voor professionals | Praktijk voor BewustzijnsOntwikkeling - Gonny Bouwhuis

Coaching voor professionals

Stress versnelt, vertraging verdiept.
Of; Bewustzijn komt te voet en gaat te paard.
Wij helpen je nét buiten je comfortzone te treden zodat je vanuit je kracht (je comfortzone) je stresszone kunt verkennen, veilig en toch nieuw. Dan houdt de weerstand je het minst tegen. Je instrumenten zijn je “handen en voeten” voor de buiten-wereld, je bewuste aandacht is “the doorway” voor je binnen-wereld.

De scheidingslijn tussen coaching en therapie is uiterst dun maar kan voelen als een dikke muur!
Coaching wordt meestal gebruikt voor het “werkveld” en therapie voor het persoonlijke veld.
Natuurlijk is het de persoon die in het werkveld vastloopt. Dus een goeie coach moet ook een therapeut zijn en andersom. Want ook de therapie moet de cliënt handen en voeten aanreiken om zijn leven in het hier en nu weer op de rails te krijgen. Elk Coachingstraject begint met de ACT-meting.

“Burn-out is onbegrensd enthousiasme, is, er niet Zijn.
Bore-out is vlucht uit het contact, is, er niet Zijn.”

Coaching is gelukkig nu een algemeen aanvaard begrip en wijdverspreid fenomeen binnen de hulpverlening.
Zolang het coaching heet is het oké, het woord therapie nog steeds heel wat minder.
Coaching is rationeel, van A naar B, lineair, mannelijk, controleerbaar.
Therapie is emotioneel, irreëel, procesmatig, vrouwelijk, mee-anderend, vraagt om overgave.
Zo wordt er tenminste over gedacht!

In de Praktijk is het echter anders, dat weet je als je al bij een ‘goeie’ coach bent geweest.
Een ‘goeie’ coach neemt je ahw bij de hand van het ene gebied naar het andere en terug.
Daar waar je in je eentje de innerlijke brug niet meer weet kan de coach je daarbij tijdelijk helpen, tot je het zelf weer overneemt.

Ik ken eigenlijk geen levensterrein waar ik niet af en toe iemand of iets (boek, internet…) raadpleeg voor informatie, advies, richtlijnen, recepten, feedback…
Het nodig mogen hebben van een ander vind ik een hoog goed. In tegenstelling tot wat velen me willen doen geloven, namelijk dat nodig hebben, afhankelijk zijn van elkaar een kwalijk iets is.

ACT-meting:

actme

ACT laat ons in één klap zien waar je jezelf hebt verlaten en hebt proberen worden wat je al was maar niet kon zijn. Daar haken wij terug aan.

ACT® staat voor de Analytical Competence Tool: een psychometrisch instrument dat in zeer korte tijd (12 min) jouw werkelijke talenten meet en ontwikkelpotentieel helder maakt.

Je kan de ACT tool topassen op individu, team en organisatie.

Het resultaat van een ACT-meting is een helder rapport dat verborgen talenten en blinde vlekken blootlegt. ACT verschilt van andere competentie meetinstrumenten omdat het zich baseert op beelden. Een ACT rapport legt zo heel wat onderbewuste aspecten bloot.

 

Lees meer over ACT

Wenst u meer informatie, neem dan contact op met Gonny.

Je ware Natuur als innerlijke coach.