De Verdieping | Praktijk voor BewustzijnsOntwikkeling - Gonny Bouwhuis

De Verdieping

Na twee jaar de Jaartraining “LUISTEREN NAAR BINNEN” is de groep verder gegaan als vaste Groeigroep. Dat houdt in dat we elke drie weken ongeveer, een vrijdagmiddag en-avond samenkomen om deels een thema uit te werken en deels individueel- en of groepsproceswerk te doen.
Zowel voor mij als trainer als voor de deelnemers is dit een goeie formule.

Heb je belangstelling om in dit soort traject te stappen? Wil je meer info? Neem contact op met Gonny Bouwhuis!
gonny@bewust-zijn.be
+32 485 85 00 69
+32 9 227 25 44

Over de jaartraining “Luisteren naar Binnen”

De jaartraining “Luisteren naar binnen” is een intens lifecoaching traject in groep waar je op je eigen tempo en onder deskundige begeleiding alles kan ontdekken.

We maken een stevige tocht: met een vaste groep gaan we via verdiepend proceswerk op zoek naar wie en wat we werkelijk zijn.

Wil je weten waar je verborgen kwaliteiten liggen?

Wil je ontwikkelen wat verborgen was en de weg vrij maken voor een bewuster en intenser leven?

Herval je steeds in dezelfde patronen die je ongelukkig maken en wil je meer levensvreugde ervaren, meer stromende energie vrijmaken om sterker in het leven te staan?

Verlang je naar diepe verbondenheid met mens en natuur?

De zoektocht

kring
We gaan samen op zoek naar je Onbewuste Kleine Zelf (Soulchild) en verkennen je bewuste en onbewuste reactiepatronen. Door in een veilige groep deze ontmoeting te onderzoeken, te begrijpen en te omarmen zak je als het ware door je eigen verdedigingsmechanismen heen en sta je authentieker en autonomer in je eigen leven. Dat is dan ook het doel van deze jaartraining: terugvinden wie en wat je écht bent, je Essentie.

Het Onbewuste Kleine Zelf (Soulchild) verkennen betekent ook onderbewuste beperkende overtuigingen, vermijdingsgedrag opsporen, reactiepatronen ontdekken die je ontwikkeld hebt om negatieve ervaringen van vroeger (zoals afwijzing, negatie, niet gezien, gehoord, begrepen worden) niet te voelen.

In al die ervaringen zit pijn opgesloten. Dat opgesloten zijn en houden vraagt veel energie en belet je om voluit te leven, je te ontplooien, vrij relaties aan te gaan … kortom: voorbij je ego je ware natuur te ervaren.

Bovendien worden al deze verstopte stukjes van jou netjes op z’n plaats gehouden door een corrigerende stem binnenin. Wij noemen dat superego! Dit deel oordeelt, veroordeelt, keurt af, projecteert, vertelt je haarfijn waar je weer de mist in ging, dat het nooit wat met je wordt, of juist dat jij toch wel de slimste, sterkste, mooiste, handigste bent en al de rest zijn prutsers. Het is die stem binnen in jou die je weerhoudt om je echt te verbinden, om mededogen te voelen, om mild, zacht, aardig en stevig te zijn, authentiek en autonoom te zijn, kortom je ‘essentie’ of ‘ware natuur’ te Zijn.

Ook dit deel in jou gaan we exploreren en je leert je ertoe verhouden op een gezonde, niet belemmerende manier.

Door aanwezige aandacht te oefenen kunnen we steeds meer blijven bij wat we ervaren, zonder inmenging, correcties en oordelen. Want samen met deze aandacht ontwikkelt zich het vermogen om Soulchild en Superego te onderscheiden van wie en wat je écht bent, je Essentie.

Life wants to know about itself and it sends us out.

Niets moet weg, we omarmen álles, ook je verzet, je onhebbelijkheden, je (voor)oordelen, je geheimen, je eigen onbekende, je schaduw.

Door in de onmiddellijkheid (het Nu) naar binnen te luisteren én te ervaren kom je op een directe manier in contact met je geschiedenis.

Dat is helemaal anders dan wanneer je het er over hébt. In plaats van mentaal en emotioneel over je verleden te praten, erváár je wie je bent geworden door je reacties op je omgeving vroeger. Je erváárt je persoonlijkheid, je ego.

Dit ego is onder andere de interactie tussen soulchild en superego. In ons dagelijks leven vallen we er meestal mee samen dus dan is dat onbewust.

Onze reacties op het gebeuren in het nu zijn meestal niet in proportie met het gebeuren zelf. Hierin worden onverwerkte kindstukken zichtbaar. Het superego reageert weer op je reactiviteit. Dit is de genoemde interactie.

jaartraining lifecoaching

Mijn motivatie

Vanuit mijn praktijkervaring blijkt dat dit thema – van soulchild, superego, ego en het bewuste midden – in elke begeleiding centraal staat. Zo ook op mijn eigen levensweg!

Individuele therapie als traject is een prachtige voorbereiding om in het groepsproces te stappen. Het zich ontvouwende proces verdiept zich effectief door de meerwaarde die een vaste veilige groep biedt.

Immers, een groep staat voor je “gezin van herkomst”, daar waar je egostructuren zich gevormd hebben. Je staat dus oog in oog met je verleden, door middel van je projecties op je omgeving.

Door in een veilige groep deze ontmoeting te onderzoeken, te begrijpen en te omarmen zak je als het ware door je eigen verdedigingsmechanismen heen en sta je authentieker en autonomer in je eigen leven.

Zelf heb ik in vele groepen deze meerwaarde mogen ervaren.
Daarom bied ik deze intensieve jaartraining “Luisteren naar binnen – op weg naar je Essentie”, aan.

Voor wie?

Voor gemotiveerde mensen dus.
Je hebt dan al ervaring in therapie en lichaamswerk, of je gaat al het bewustwordingsproces aan. Let wel: dit is geen absolute voorwaarde. Bij twijfel hierover, en ook voor hen die ik nog niet persoonlijk ken, wil ik graag eerst een intakegesprek.

Je wil het engagement aangaan met jezelf én met de andere groepsleden, want de groep is alleen de groep als iedereen er elke keer is. Er wordt op je gerekend als je “Ja” zegt, als je kiest voor jezelf.
Dan heb je een Plek.

In een groep is er altijd een bepaalde dynamiek, voor iedere deelnemer wordt de groep een soort van ‘systeem van herkomst’, je vindt als het ware je ‘familieleden’ terug in de groep. Dat is een belangrijke meerwaarde, omdat je op die manier veel meer getriggerd wordt in je oude oplossingen en overlevingspatronen, die zich uitdrukken in je gedrag naar de anderen en naar de trainers.
Dat is ons ‘materiaal’ kan je zeggen, en daar moet je klaar voor zijn, zin in hebben, bereid voor zijn.

Dus als je vast zat/zit, je eigenlijk alles hebt om gelukkig te zijn, en je het toch niet bent, als je je bedrukt voelt, niet vrij om je te uiten, om eerlijk jezelf te zijn, als je …. Bel me gerust om jouw thema of problematiek met me te bespreken als je twijfelt of je in aanmerking komt voor deelname.